Informatie over de Persoonlijke Reconnection®

Dit is een "heilige, gewijde keuze". Je zegt JA tegen het volgende niveau van evolutie van je menselijk potentieel. Een "once in a lifetime experience" Het brengt je terug in je persoonlijke verbinding met de Aarde en de Kosmos. Er wordt tijdens de twee sessies heel precies gewerkt op patronen van lijnen en punten in het energieveld van de cliënt, dat zich in en om het lichaam bevindt. The Reconnection® verbindt deze lijnen weer met hun oorsprong, nl: de lijnen van de Aarde (leylijnen) en het Universum (raster-, of "axiatonale" lijnen). De mens was, net zoals de meeste dieren nu nog wel zijn, ooit van nature met dit systeem verbonden maar in de loop van de evolutie zijn wij die verbinding kwijt geraakt. Tot op zekere hoogte, en dat verschilt voor ieder van ons, neemt het reconnectie-fenomeen ons mee terug naar onze eeuwenoude herinneringen; het brengt ons weer in contact met ons oorspronkelijke gevoel van diepe verbondenheid met alle leven. 

Voor wie is de Persoonlijke Reconnection bedoeld, wat kun je er van verwachten?

Het is zeer geschikt voor hen, die een grote stap voorwaarts willen maken in hun persoonlijke ontwikkeling. Het zet je op het juiste levenspad, zorgt ervoor dat je sneller je -levens-doelen ontdekt en bereikt. Je leven zal meer gaan "stromen". Het versterkt je intuïtie, wat je zelfvertrouwen kan vergroten. Je gaat persoonlijk en spiritueel groeien. Tevens kun je meer harmonie en evenwicht in je leven gaan ervaren en hardnekkige mentale patronen kunnen blijvend positief veranderen. Hoewel voor iedereen individueel de uiteindelijke ervaringen uiteraard verschillen, zijn de reacties hierboven beschreven veel gehoord. Je ontwikkeling en ervaring gaan nog lange tijd door!

Praktische informatie voor de Persoonlijke Reconnection

De persoonlijke reconnectie is een éénmalig gebeuren en bestaat altijd uit twee sessies, van elk ongeveer 50 minuten. Deze moeten binnen 72 uur achter elkaar plaatsvinden, bij voorkeur binnen 48 uur.
De tijd per sessie is inclusief een voor- en nagesprek, in totaal ± 5 kwartier. Het tarief bedraagt € 333,-contant te betalen op de 1e dag. Dit is een vastgesteld bedrag dat internationaal, overal gehanteerd wordt. Het is aanbevolen, hoewel niet verplicht, alvorens de persoonlijke reconnectie te ontvangen, 1 tot 3 sessies van Reconnective Healing® te ondergaan.

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.