Soul Body Fusion®

Letterlijk vertaald: Ziel Lichaam Versmelting

Soul Body Fusion® is het ontbrekende stuk voor healing en meer; ons potentieel. ♦"De her-eniging van jouw pulserende Levenskracht, je Ziel, met je fysieke lichaam, om met je ge-aktiveerde talenten een mede-schepper te worden van de mens die je voorbestemd was te zijn in dit leven".

Het eenvoudige maar krachtige instrument van Soul Body Fusion® brengt je fysieke lichaam in harmonie, op één lijn met de frequenties van je Ziel. Je Ziel wordt geleidelijk, permanent in je lichaam geïntegreerd. Met het ondergaan van dit proces verander je op positieve wijze je leven, je gezondheid en vitaliteit. Wij hebben allemaal een schitterende ziel, maar kunnen die soms niet, of niet volledig belichamen. Dan leven we ons leven eigenlijk met het "licht half aan" en zijn dan niet in staat de gezondheid, overvloed en het welzijn aan te trekken die ons geboorterecht zijn. Dit wordt veroorzaakt door de trauma's, pijn, teleurstellingen en verdriet van het leven.

Voor wie...?

* Voel je je misschien niet vervuld in je huidige leven...
* Voel je weinig vreugde en zelfrespect als je aan je levenspad denkt...
* Kom je moeilijk in contact met je Zelf...
* Het gevoel niet geaard te zijn of dat je er niet bij hoort...
* Weet je dat je meer geluk, energie en een betere gezondheid zou moeten hebben?

Onze Heelheid herwinnen.

Door de Soul Body Fusion-techniek wordt je verbinding met je potentieel levendiger en helderder. Je BeWustZijn wordt in je lichaam gebracht waardoor je eigenheid uitstraalt in je leven, relaties en omgeving. Wanneer onze Ziel (Geest, Hogere Aspecten) versmolten is met onze cellen, begint de nieuwe werkelijkheid waarin gezondheid, geluk, overvloed en betekenis, ondersteund worden uit de Hoogste Regionen.

Praktische informatie.

Bij het eerste bezoek leg ik je tijdens de intake eerst uit hoe het proces zal gaan en wat je kunt verwachten. Een sessie bestaat altijd uit twee fases van 10 minuten. Om het beste uit de Soul Body Fusion® te halen, is het aan te bevelen een serie van 3 fusions te doen.
Eén week na de eerste sessie de 2e behandeling, twee weken daarna de 3e. Jouw investering voor deze complete serie is € 80,- en duurt dus in totaal 3 weken. De vergoeding voor 'n enkele sessie is € 35,-. Vervolg-sessies kunnen eventueel ook op afstand.          
                                                                                                            naar boven (dubbelklikken)
  

                                                                                                                                 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.